Организациска структура

Претседател: Кристина Бицева
Генерален секретар: Никола Трајковски
Потпретседател: Вероника Шендова
Претседател на Собранието: Ирена Колиштркоска Настева
Потпретседател на Собранието: Весна Кочанковска
Извршен одбор:
Ана Алексова Тутковска
Весна Таневска
Мирка Илоска
Кира Петковска
Љуљета Абази
Викторија Момева Алтипармаковска
Валентина Илијевска
Надзорен одбор:
Цветанка Хаџи Пецова
Јагода Мицајкова
Милка Кировска
Програмски колегиум:
Константин Анастасов
Гордана Филиповска Лазаровска
Шпресим Ибраими
Антонио Павловски
Горан Патчев
Никола Трајковски
Јулија Тричковска
Никола Упевче
Гордан Николов
Поткомитети:
Поткомитет за архитектонско наследство
Поткомитет за археолошко наследство
Поткомитет за подготовка на културното наследство за одбрана од катастрофи
Поткомитет за правна заштита и организација, усовршување и одржлив развој
Поткомитет за светско културно наследство
Поткомитет за документација и дигитализација на културното наледство
Поткомитет за предел
Поткомитет за материјали, техники, технологија, превентива и анализа
Поткомитет за градби од земја