Skip links

Вебинар ,,Дигитализација на културното наследство: Примена на дигитални алатки за документација, презентација и интерпретација на археолошкото наследство во РС Македонија“

На 19 март 2021 година се одржа вебинар на ИКОМОС Македонија на тема ,,Дигитализација на културното наследство: Примена на дигитални алатки за документација, презентација и интерпретација на археолошкото наследство во РС Македонија“, во организација на Работната група на професионалци во …